1. เมื่อสิ้นสุดการคิดผลในแต่ละเดือน ทาง tryscoregame จะติดต่อกลับไปยัง LINE ที่ลงทะเบียนไว้
2. ประกาศผลและติดต่อรับของรางวัลทุกวันที่ 2 ของเดือน
3. สมาชิกที่เป็น VIP จะต้องมียอดเล่นอย่างน้อย 8 วัน ในรอบเดือนที่ผ่านมา ท่านถึงมีสิทธิ์รับรางวัล หากไม่ถึงตามที่กำหนด เราจะนับว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับรางวัล
4. สำหรับ Token ระบบจะเพิ่มให้กับสมาชิกโดยอัตโนมัติ
5. VIP จะได้รับ Token
6. เพื่อยืนยันการจัดส่งของรางวัล หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพบว่ามี user เล่นมากกว่า 1 user : 1 IP ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
7. สมาชิกที่ได้รับรางวัล ต้องมียอดเล่นอย่างน้อย 1 เท่าของรางวัลที่ได้รับจึงจะถอนออกได้

จำนวนคู่ที่ทาย ทั้งเดือน VIP
1 - 29 คู่ ไม่ได้รับรางวัล
30 - 59 คู่ รับรางวัล 50%
60 คู่ขึ้นไป รับรางวัล 100%

อันดับ Token
1 500,000
2 250,000
3 125,000
4 75,000
5 75,000
6 75,000
7 75,000
8 50,000
9 50,000
10 50,000
11 30,000
12 30,000
13 30,000
14 30,000
15 30,000
16 10,000
17 10,000
18 10,000
19 10,000
20 10,000

Error message here!

Show Error message here!

Forgot your password?

Error message here!

Show Error message here!

Show Error message here!

Error message here!

Error message here!
Error message here!